For å sjekke gyldighet av dine resepter oppfordrer vi til å LOGGE inn på

www.helsenorge.no/ mine resepter.no. 

Her kan man også skrive ut medisinlister og sjekke kjernejournal som pasient.

 

Dersom du selv sjekker dette så sparer det sekretærene hos oss for veldig mye arbeid.

På forhånd takk