Vi oppfordrer alle pasienter til å gjøre seg kjent på www.helsenorge.no.

Her får man tilgang til kjernejournal, informasjon om du har gyldige resepter, frikort etc.

Logg inn med Bankid og gjør deg kjent på siden