Dette gjelder kun pasienter av Skjalg Kristiansen.

 

Er du ikke  pasient her, må du kontakte din egen fastlege for vaksinering.

 

I år må alle kontakte oss og bestille seg time til vaksinering, dette for og begrense antall mennesker på venterommet og smittevern.

HUSK at alle som vaksinerer seg må sitte i 30 min etter vaksinering, dette på grunn av eventuell allergisk reaksjon.

Har du legetime og ønsker og vaksinere deg samtidig er det lurt og komme noen minutter før legetimen starter, så får du mindre venting på venterommet.

 

Barn og unge har færre influensasesonger bak seg og har dermed dårligere immunitet mot virusene, og blir dermed mer utsatt for sykdom. Så det er viktig å huske på barn og unge som tilhører risikogruppene.

Vaksinen gir særlig beskyttelse mot alvorlige følger av influensa, men også mot sykdommen generelt.

Målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2020/2021 som har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom:

 

RISIKOGRUPPER:

Alle fra og med fylte 65 år

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko får også tilbud om vaksine.

Barn og voksne med:

diabetes mellitus, type 1 og 2

kronisk lungesykdom (inkludert astma)

kronisk hjerte-/karsykdom

kronisk leversvikt

kronisk nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

nedsatt immunforsvar

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av legeI tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (disse får også vaksine til redusert pris):

 

Influensavaksinen registreres i Sysvask , da har du selv oversikt over dine vaksiner på helsenorge.no

 

Priser 2020/2021:

Risikogruppe: 50kr (Har du frikort blir vaksinen gratis)