"KOMMER I UKE 43."

 

DETTE GJELDER KUN PASIENTER AV DR. SKJALG KRISTIANSEN.

Er du ikke  pasient her, må du kontakte din egen fastlege for vaksinering.

 

I år må alle kontakte oss og bestille seg time til vaksinering. Dette for og begrense antall mennesker på venterommet og smitteværn.

HUSK at alle som vaksinerer seg må sitte i 30 min etter vaksinering, dette på grund av eventuell alergisk reaksjon.

 

Barn og unge har færre influensasesonger bak seg og har dermed dårligere immunitet mot virusene, og blir dermed mer utsatt for sykdom. Så det er viktig å huske på barn og unge som tilhører risikogruppene.

Vaksinen gir særlig beskyttelse mot alvorlige følger av influensa, men også mot sykdommen generelt.

Målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2020/2021 som har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom:

 

RISIKOGRUPPER:

Alle fra og med fylte 65 år

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko får også tilbud om vaksine.

Barn og voksne med:

diabetes mellitus, type 1 og 2

kronisk lungesykdom (inkludert astma)

kronisk hjerte-/karsykdom

kronisk leversvikt

kronisk nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

nedsatt immunforsvar

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av legeI tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (disse får også vaksine til redusert pris):

 

Helsepersonell som har pasientkontakt: disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter

Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar: for å beskytte den immunsupprimerte

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med griser: for å beskytte grisene mot influensasmitte og hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

 

Influensavaksinen registreres i Sysvask om du ønsker det, da har du selv oversikt over dine vaksiner på DINEVAKSINER.NO.

 

 Priser 2020/2021:

Risikogruppe: 50kr (Har du frikort blir vaksinen gratis)

Ikke risiko: 150kr